Ce este formularul 230?
Prin formularul 230 puteți să direcționați 3,5% din impozitul anual către o asociație nonprofit.

Cum se completează?
Formularul cuprinde date de identificare ale contribuabilului respectiv și date despre asociația nonprofit pe care contribuabilul dorește să o susțină.

Dumneavoastră trebuie să completați punctul A: DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI înscriind cu majuscule, citeț și corect datele prevăzute în formular (ADRESA  se înscrie adresa contribuabilului, COD NUMERIC PERSONAL se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate sau din buletin) Punctul B este completat deja cu datele Asociației Puzzle Romania, iar la SUMA se completează de catre organul fiscal care va calcula și va vira suma admisă conform legii.

Unde se depune?
a) Formularul se depune la administrația fiscală în două exemplare sau il dati unui parinte inscris in asociatie , iar noi o vom depune la Administrația Financiară. Originalul rămâne la organul fiscal iar copia la dumneavoastră.
b) Formularul se poate de asemenea trimite prin poștă, prin scrisoare recomandată.

Până când se poate depune?
Formularul tip 230 trebuie depus la Administratia Financiara – până la data de 15 martie a anului curent.

CERERE PRIVIND DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL ANUAL
Dacă aveți plăcerea de a completa formularul 230 datele noastre de la punctul B sunt:
– Denumire entitate nonprofit: ASOCIAȚIA PUZZLE ROMÂNIA
– Cod de identificare fiscală al entității nonprofit : 21105760 din 16.02.2007
– Cont bancar (IBAN): RO35RNCB0071071428140001 – BCR sucursala Plevnei – Bucuresti

Puteti de asemenea descărca formularul completat in format PDF:

Declaratie 230 PUZZLE ROMANIA Completata –  pentru salariati

Declaratie 200 PUZZLE ROMANIA Completata –  pentru PFA

Va multumim.