Asociația PUZZLE ROMANIA este un punct de sprijin al societatii cu principal scop oferirea de suport părinților și copiilor cu dizabilități.

Infiintata in 2006, de un grup suport de parinti cu copii cu dizabilitati din cadrul unuia dintre proiectele si cu ajutorul World Vision Romania. Ne-am organizat din nevoia de a ne ajuta intre noi, a-i ajuta pe cei de langa noi cu probleme similare si a acoperi din lacunele sistemului medical romanesc.

Impreuna am stabilit un statut cu misiune si obiective:

Misiunea noastra este de a mobiliza, stimula și sprijini părinții ori familiile copiilor cu dizabilități în vederea integrării în societate și a creșterii gradului de independență a acestora, oferindu-le posibilitatea de a-și demonstra aptitudinile proprii, talentul și îndemanarea specifice prin participarea la un sistem constant de activități sociale, precum și conștientizarea opiniei publice cu privire la aptitudinile și nevoile acestora.

Obiectivele noastre:

 • Susținerea dreptului la viață al copiilor cu dizabilități și îmbunătățirea calității vieții lor.
 • Activități de monitorizare și evaluare a respectării drepturilor copiilor cu dizabilități.
 • Dezvoltarea unor programe de formare adresate personalului din domeniul îngrijirii, protecției și educației copilului cu dizabilități.
 • Informarea familiilor copiilor cu dizabilități, prin sesiuni și dezbateri, cu privire la folosirea unui spectru larg de terapii adaptate la nevoile copilului, încurajarea părinților de a aplica copiilor lor terapiile relevante, precum și îndrumarea părinților către medicii, psihologii și logopezii colaboratori ai Asociației.
 • Consilierea părinților copiilor cu dizabilități.
 • Acordarea de sprijin moral și afectiv copiilor și părinților copiilor afectați.
 • Crearea de grupuri-suport unde părinții sau îngrijitorii copiilor cu dizabilități se pot cunoaște între ei și își pot împărtăși experiențele proprii.
 • Organizarea de simpozioane și prelegeri de specialitate.
 • Editarea de materiale informative despre modalitățile de intervenție folosite în Occident pentru recuperarea copiilor cu dizabilități.
 • Sensibilizarea organelor competente care pot ajuta prin diverse mijloace persoanele cu dizabilități și familiile acestora.
 • Informarea și sensibilizarea mediului educațional cu privire la copiii cu dizabilități și diferitele forme de integrare a lor în colectivități de masă normale.
 • Colaborarea cu clinici si spitale pentru o informare corectă cu privire la modalitățile de intervenție.
 • Campanii de promovare a drepturilor copiilor cu dizabilități.
 • Informarea maselor despre probleme persoanelor cu dizabilități.
 • Aplicarea de terapii care ajută la îmbunătățirea evoluției copiilor cu dizabilități și la creșterea gradului lor de independență.
 • Identificarea problemelor reale ale copiilor cu dizabilități și ale familiilor lor.
 • Activități de socializare.
 •  Programe de voluntariat.
 • Parteneriate cu alte organizații de orice natură care pot spijini și facilita atingerea scopului Asociației.
 • Alte mijloace de acțiune în legătură cu scopul Asociației.