Ce este formularul 230?

Prin formularul 230 puteți să redirecționați 3,5% din impozitul pe venit către o asociatie, o organizatie nonprofit.

Persoanele care au venituri din salarii pot să redirecționeze 3,5% din impozit către una sau mai multe cauze, pentru un an sau doi. Completând formularul 230 devi supererou civic, alături de beneficiarii și proiectele noastre.

Cum se completează?
Formularul cuprinde date de identificare ale contribuabilului respectiv și date despre organizatia nonprofit pe care contribuabilul dorește să o susțină.

Dumneavoastră, ca supererou civic, trebuie să completați la:

 • I. Date de identificare a contribuabilului – înscriind cu majuscule, citeț și corect datele prevăzute în formular,
 • Nume, prenume / Denumire – se înscrie adresa din cartea de identitate a contribuabilului,
 • Cod numeric personal / Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, din buletin  sau  CIF-ul.  
 • II.2. Sustinerea unei entități nonprofit – datele corespunzatoare organizatiei noastre sunt  deja completate, cele ale Asociației Puzzle Romania.
 • Semnatură contribuabil – Semnătura persoanei care completeaza formularul, a contribuabilului.

Unde se depune?

Exista urmatoarele posibilități:

 • Formularul se depune la administrația fiscală în două exemplare. Originalul rămâne la organul fiscal, iar copia la dumneavoastră.
 • Formularul se poate trimite prin poștă, prin scrisoare recomandată.
 • Formularul completat îl puteți da unui părinte înscris în asociație, iar noi, pe baza de borderou le vom depune la Administrația Financiară.
 • O noutate este că ANAF acceptă completarea și depunerea în format digital.

CERERE PRIVIND DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL ANUAL

Dacă aveți plăcerea de a completa formularul 230 datele noastre sunt: 

 • Denumire entitate nonprofit: ASOCIAȚIA PUZZLE ROMÂNIA
 • Cod de identificare fiscală al entității nonprofit : 21105760 din 16.02.2007
 • Cont bancar IBAN: RO35RNCB0071071428140001 – BCR, sucursala Plevnei.

Puteti de asemenea descărca formularul completat in format PDF:

Va multumim.